آگهی تجدید مناقصه شماره B-1402/268-SH با موضوع انجام خدمات نگهداری وتعمیرات دوره ای

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=27122

QR: آگهی تجدید مناقصه شماره B-1402/268-SH با موضوع انجام خدمات نگهداری وتعمیرات دوره ای