آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۹۸/۲۰۰-SHخرید سه دستگاه تجهیزات تعمیر گاهی جهت بهره برداری در قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16976

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۹۸/۲۰۰-SHخرید سه دستگاه تجهیزات تعمیر گاهی جهت بهره برداری در قطارشهری