آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره SH - 216 / 99 :خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 3500 KVA به همراه قطعات یدکی قطارشهری

216 دانلود

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره SH – 216 / 99 :خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 3500 KVA به همراه قطعات یدکی قطارشهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=20533

QR: آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره SH – 216 / 99 :خرید دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۵۰۰ KVA به همراه قطعات یدکی قطارشهری