آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره SH – 216 / 99 :خرید دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۵۰۰ KVA به همراه قطعات یدکی قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=20533

QR: آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره SH – 216 / 99 :خرید دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۵۰۰ KVA به همراه قطعات یدکی قطارشهری