آگهی تجدید حراج حضوری شماره B-SH-T50 با موضوع : اجاره مکان های تجاری ایستگاه خط یک مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30473

QR: آگهی تجدید حراج حضوری شماره B-SH-T50 با موضوع : اجاره مکان های تجاری ایستگاه خط یک مترو شیراز