لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=28525

QR: آگهی اصلاحیه مناقصه شماره B-1402/270-SH