آگهي مناقصه SH-165/95 درخصوص تأمين 95 نفر نيروي انساني (اداري- خدماتي)

دانلود

آگهي مناقصه SH-165/95 درخصوص تأمين 95 نفر نيروي انساني (اداري- خدماتي) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7838

QR: آگهی مناقصه SH-165/95 درخصوص تأمین ۹۵ نفر نیروی انسانی (اداری- خدماتی)