آگهی مناقصه SH-124/92 خرید ۷۲۰۰۰ اصله تراورس بتنی دی بلوک و حمل و تحویل در دپوی قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6371

QR: آگهی مناقصه SH-124/92 خرید ۷۲۰۰۰ اصله تراورس بتنی دی بلوک و حمل و تحویل در دپوی قطار شهری شیراز