آگهی مناقصه عمومی SH-134/93عملیات تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه نمازی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6391

QR: آگهی مناقصه عمومی SH-134/93عملیات تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه نمازی