لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12396

QR: آگهی مناقصه عمومی شماره SH-183/96