آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) مناقصه شماره SH-178/96 با موضوع: خريد، حمل، نصب و راه اندازي 13 دستگاه آسانسور كششي و هيدروليكي مسافربر ايستگاه هاي خط يك قطار شهري شيراز

960702دانلود

آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) مناقصه شماره SH-178/96 با موضوع: خريد، حمل، نصب و راه اندازي 13 دستگاه آسانسور كششي و هيدروليكي مسافربر ايستگاه هاي خط يك قطار شهري شيراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10855

QR: آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) مناقصه شماره SH-178/96 با موضوع: خرید، حمل، نصب و راه اندازی ۱۳ دستگاه آسانسور کششی و هیدرولیکی مسافربر ایستگاه های خط یک قطار شهری شیراز