آگهي مناقصه عمومي( بهره برداری) 93/12/06 تامین95 نفرنیروی انسانی شماره B-SH 4/93

دانلود

آگهي مناقصه عمومي( بهره برداری) 93/12/06 تامین95 نفرنیروی انسانی شماره B-SH 4/93 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6419

QR: آگهی مناقصه عمومی( بهره برداری) ۹۳/۱۲/۰۶  تامین۹۵ نفرنیروی انسانی شماره B-SH  4/93