آگهي مناقصه عمومي(بهره برداری) خدمات ، تعميرات و نگهداري خطوط و سوزنهاي ابنيه B-SH193/3

دانلود

آگهي مناقصه عمومي(بهره برداری) خدمات ، تعميرات و نگهداري خطوط و سوزنهاي ابنيه B-SH193/3 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6413

QR: آگهی مناقصه عمومی(بهره برداری) خدمات ، تعمیرات و نگهداری خطوط و سوزنهای ابنیه  B-SH193/3