آگهي مناقصه عمومي(بهره برداری) خدمات ، تعميرات و نگهداري تاسیسات برقی .. B-SH193/1

دانلود

آگهي مناقصه عمومي(بهره برداری) خدمات ، تعميرات و نگهداري تاسیسات برقی .. B-SH193/1 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6416

QR: آگهی مناقصه عمومی(بهره برداری) خدمات ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات برقی .. B-SH193/1