آگهی مناقصه عمومی(بهره برداری) خدمات ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات برقی .. B-SH193/1

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6416

QR: آگهی مناقصه عمومی(بهره برداری) خدمات ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات برقی .. B-SH193/1