آگهي مناقصه شماره -SH 177/96 با موضوع : خدمات فني ، مهندسي ، نگهداري و تعميرات دوره اي و پيشگيرانه اصلاحي و اضطراري تأسيسات برقي و مكانيكي ايستگاهها ، تونلها و شفت هاي ميان تونلي خط يك قطار شهري شيراز و حومه

دانلود960502

آگهي مناقصه شماره -SH 177/96 با موضوع : خدمات فني ، مهندسي ، نگهداري و تعميرات دوره اي و پيشگيرانه اصلاحي و اضطراري تأسيسات برقي و مكانيكي ايستگاهها ، تونلها و شفت هاي ميان تونلي خط يك قطار شهري شيراز و حومه – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

آگهی مناقصه شماره -SH 177/96 با موضوع : خدمات فنی ، مهندسی ، نگهداری و تعمیرات دوره ای و پیشگیرانه اصلاحی و اضطراری تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاهها ، تونلها و شفت های میان تونلی خط یک قطار شهری شیراز و حومه

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10618

QR: آگهی مناقصه شماره -SH 177/96  با موضوع : خدمات فنی ، مهندسی ، نگهداری و تعمیرات دوره ای و پیشگیرانه اصلاحی و اضطراری تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاهها ، تونلها و شفت های میان تونلی خط یک قطار شهری شیراز و حومه