آگهي مناقصه شماره SH-168/95 عمليات تكميلي ايستگاه 12 قطار شهري شيراز

95-168دانلود

آگهي مناقصه شماره SH-168/95 عمليات تكميلي ايستگاه 12 قطار شهري شيراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9198

QR: آگهی مناقصه شماره SH-168/95 عملیات تکمیلی ایستگاه ۱۲ قطار شهری شیراز