آگهی مناقصه شماره SH-168/95 عملیات تکمیلی ایستگاه ۱۲ قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9198

QR: آگهی مناقصه شماره SH-168/95 عملیات تکمیلی ایستگاه ۱۲ قطار شهری شیراز