آگهي مناقصه شماره SH-167/ 95 خريد يك دستگاه درزين سيم كش

95-167دانلود

آگهي مناقصه شماره SH-167/ 95 خريد يك دستگاه درزين سيم كش – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9274

QR: آگهی مناقصه شماره SH-167/ 95 خرید یک دستگاه درزین سیم کش