آگهي مناقصه شماره SH-162/94 تكميل تجهيزات سالن¬ها و تعميرگاه¬هاي دپوي مركزي

دانلود

آگهي مناقصه شماره SH-162/94 تكميل تجهيزات سالن¬ها و تعميرگاه¬هاي دپوي مركزي – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6483

QR: آگهی مناقصه شماره SH-162/94  تکمیل تجهیزات سالن¬ها و تعمیرگاه¬های دپوی مرکزی