آگهی مناقصه شماره SH-161/94 نصب ۵ پست SSS و اجرای کابل ۲۰ کیلوولت دپو تا ایستگاه پنج

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6465

QR: آگهی مناقصه شماره SH-161/94 نصب ۵ پست SSS و اجرای کابل ۲۰ کیلوولت دپو تا ایستگاه پنج