آگهي مناقصه شماره SH-158/94 خريد تجهيزات سيستم خودكار فروش بليط فاز دو خط يك

دانلود

آگهي مناقصه شماره SH-158/94 خريد تجهيزات سيستم خودكار فروش بليط فاز دو خط يك – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6474

QR: آگهی مناقصه شماره SH-158/94 خرید تجهیزات سیستم خودکار فروش بلیط فاز دو خط یک