آگهي مناقصه شماره SH-155/94 خريد و نصب سيستم اعلام و اطفاء حريق دپو

دانلود

آگهي مناقصه شماره SH-155/94 خريد و نصب سيستم اعلام و اطفاء حريق دپو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6471

QR: آگهی مناقصه شماره SH-155/94 خرید و نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق دپو