آگهي مناقصه شماره SH-144/94 عمليات اجرايي احداث 12 واحد گذرگاه

دانلود

آگهي مناقصه شماره SH-144/94 عمليات اجرايي احداث 12 واحد گذرگاه – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6468

QR: آگهی مناقصه  شماره  SH-144/94  عملیات اجرایی احداث ۱۲ واحد گذرگاه