آگهی مناقصه شماره SH-144/94 عملیات اجرایی احداث ۱۲ واحد گذرگاه

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6468

QR: آگهی مناقصه  شماره  SH-144/94  عملیات اجرایی احداث ۱۲ واحد گذرگاه