آگهي مناقصه شماره B-SH 4/95 انجام خدمات فني، مهندسي ، تعميرات و نگهداري خطوط و سوزن هاي ابنيه فني مسير فاز يك خط يك

دانلود

آگهي مناقصه شماره B-SH 4/95 انجام خدمات فني، مهندسي ، تعميرات و نگهداري خطوط و سوزن هاي ابنيه فني مسير فاز يك خط يك – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8038

QR: آگهی مناقصه شماره B-SH 4/95 انجام خدمات فنی، مهندسی ، تعمیرات و نگهداری خطوط و سوزن های ابنیه فنی مسیر فاز یک خط یک