آگهي مناقصه شماره B-SH 1/94 تعميرات دوره اي پست ها و شبكه ي برق فاز يك خط يك

دانلود

آگهي مناقصه شماره B-SH 1/94 تعميرات دوره اي پست ها و شبكه ي برق فاز يك خط يك – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6487

QR: آگهی مناقصه شماره B-SH 1/94 تعمیرات دوره ای پست ها و شبکه ی برق فاز یک خط یک