آگهی مناقصه دو دستگاه کشنده قطار..دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه SH-151/94

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6440

QR: آگهی مناقصه دو دستگاه کشنده قطار..دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه SH-151/94