آگهی مناقصه خرید، تحویل و تست ۷۴/۵ کیلومتر کابل شماره SH-150/94

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6443

QR: آگهی مناقصه خرید، تحویل و تست ۷۴/۵ کیلومتر کابل  شماره SH-150/94