آگهي مناقصه تكميل خدمات نظافت و پاكباني ايستگاهها با فرم شهرداري

آگهي مناقصه تكميل خدمات نظافت و پاكباني ايستگاهها با فرم شهرداري – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7014

QR: آگهی مناقصه تکمیل خدمات نظافت و پاکبانی ایستگاهها با فرم شهرداری