آگهی مناقصه تکمیل خدمات نظافت و پاکبانی ایستگاهها با فرم شهرداری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7014

QR: آگهی مناقصه تکمیل خدمات نظافت و پاکبانی ایستگاهها با فرم شهرداری