آگهی مناقصه (بهره برداری)عمومی خدمات نظافت و پاکبانی ایستگاه ها B-SH 193/2

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6409

QR: آگهی مناقصه (بهره برداری)عمومی خدمات نظافت و پاکبانی ایستگاه ها  B-SH 193/2