آگهي مناقصه انجام خدمات فني و مهندسي نگهداري و تعميرات با فرم شهرداري

آگهي مناقصه انجام خدمات فني و مهندسي نگهداري و تعميرات با فرم شهرداري – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7006

QR: آگهی مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات با فرم شهرداری