آگهی مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات با فرم شهرداری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7006

QR: آگهی مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات با فرم شهرداری