آگهي مناقصه انتقال توان از پست دانشگاه تا ميدان ارم شماره SH-146/94

دانلود

آگهي مناقصه انتقال توان از پست دانشگاه تا ميدان ارم شماره SH-146/94 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6450

QR: آگهی مناقصه انتقال توان از پست دانشگاه تا میدان ارم  شماره  SH-146/94