آگهی مناقصه انتقال توان از پست دانشگاه تا میدان ارم شماره SH-146/94

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6450

QR: آگهی مناقصه انتقال توان از پست دانشگاه تا میدان ارم  شماره  SH-146/94