آگهي مزايده عمومي : شماره SH-T38 فروش اقلام ضايعاتي در 02 رديف

دانلود آگهیt38 مزایده عمومی فروش اهن الات
آگهي مزايده عمومي : شماره SH-T38 فروش اقلام ضايعاتي در 02 رديف – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25704

QR: آگهی مزایده عمومی : شماره SH-T38 فروش اقلام ضایعاتی در ۰۲ ردیف