آگهی مزایده عمومی : شماره SH-T38 فروش اقلام ضایعاتی در ۰۲ ردیف

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25704

QR: آگهی مزایده عمومی : شماره SH-T38 فروش اقلام ضایعاتی در ۰۲ ردیف