آگهي مزايده عمومي شماره SH-T12

961207دانلود

آگهي مزايده عمومي شماره SH-T12 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12417

QR: آگهی مزایده عمومی شماره SH-T12