لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12417

QR: آگهی مزایده عمومی شماره SH-T12