آگهی مزایده شماره B-SH-T9 با موضوع : اجاره فضای تجاری جهت استقرار دستگاه خود پرداز و دستگاه اتومات فروش تنقلات و نوشیدنی ایستگاه های احسان ،شریعتی، میرزای شیرازی ،شاهد، قصردشت، آوینی، نمازی و زندیه

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10720

QR: آگهی مزایده شماره B-SH-T9 با موضوع : اجاره فضای  تجاری جهت استقرار دستگاه خود پرداز و دستگاه اتومات فروش تنقلات و نوشیدنی   ایستگاه های احسان ،شریعتی، میرزای شیرازی ،شاهد، قصردشت، آوینی، نمازی و زندیه