آگهی مزایده شماره B-SH-T5-R اجاره غرفه های تجاری ایستگاه نمازی، احسان و شاهد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9194

QR: آگهی مزایده شماره B-SH-T5-R اجاره غرفه های تجاری ایستگاه نمازی، احسان و شاهد