آگهي مزايده شماره B-SH-T3 اجاره غرفه تجاري ايستگاه احسان با كابري عينك فروشي و بدليجات

دانلود T3

آگهي مزايده شماره B-SH-T3 اجاره غرفه تجاري ايستگاه احسان با كابري عينك فروشي و بدليجات – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8330

QR: آگهی مزایده شماره B-SH-T3 اجاره غرفه تجاری ایستگاه احسان با کابری عینک فروشی و بدلیجات