آگهي مزايده شماره B-SH-T2 اجاره غرفه تجاري ايستگاه احسان با كاربري لوازم آرايشي و بهداشتي

دانلودT2

آگهي مزايده شماره B-SH-T2 اجاره غرفه تجاري ايستگاه احسان با كاربري لوازم آرايشي و بهداشتي – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8335

QR: آگهی مزایده شماره B-SH-T2 اجاره غرفه تجاری ایستگاه احسان با کاربری لوازم آرایشی و بهداشتی