آگهی مزایده شماره B-SH-T2 اجاره غرفه تجاری ایستگاه احسان با کاربری لوازم آرایشی و بهداشتی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8335

QR: آگهی مزایده شماره B-SH-T2 اجاره غرفه تجاری ایستگاه احسان با کاربری لوازم آرایشی و بهداشتی