آگهی مزایده شماره B-SH-T1 اجاره غرفه تجاری ایستگاه احسان با کاربری مینی سوپر

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8337

QR: آگهی مزایده شماره B-SH-T1 اجاره غرفه تجاری ایستگاه احسان با کاربری مینی سوپر