لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6367

QR: آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۲/۱۲۱ – SH