لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6376

QR: آگهی فراخوان مناقصه عمومی شمار ۹۳/۰۶/۰۴SH-130/93