آگهی فراخوان انتخاب مشاور به شماره SH4-01/94 مطالعات و طراحی فاز یک خطوط ۴ و ۵ و ۶

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6456

QR: آگهی فراخوان انتخاب مشاور به شماره  SH4-01/94 مطالعات و طراحی فاز یک خطوط ۴ و ۵ و ۶