آگهی فراخوان ارزیابی کیفی (RFQ) انتخاب مشاور جهت ناوگان ریلی خطوط مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6365

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی (RFQ) انتخاب مشاور جهت ناوگان ریلی خطوط مترو شیراز